نمایش 1–8 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

پنجره کمپر ۴۵۰*۹۰۰

19,080,000 تومان
 • داراي عايق حرارتي و رطوبتي و عايق صدا
 • داراي يراق و قفل داخلي جهت امنيت كمپر
 • داراي توري ضد حشره و پرده داخلي
 • امكان نصب در بدنه كمپرهايي با ضخامت بين 2/5 تا 4 سانتي متر
 • داراي دو جك نگهدارنده با دو نقطه توقف در زاويه 30 و 60 درجه
 • از سايز 350*500 الي 550*1450 ميلي متر

پنجره کمپر ۴۵۰*۵۰۰

14,946,000 تومان
 • داراي عايق حرارتي و رطوبتي و عايق صدا
 • داراي يراق و قفل داخلي جهت امنيت كمپر
 • داراي توري ضد حشره و پرده داخلي
 • امكان نصب در بدنه كمپرهايي با ضخامت بين 2/5 تا 4 سانتي متر
 • داراي دو جك نگهدارنده با دو نقطه توقف در زاويه 30 و 60 درجه
 • از سايز 350*500 الي 550*1450 ميلي متر

پنجره کمپر ۵۰۰*۵۰۰

1,669,500 تومان
 • داراي عايق حرارتي و رطوبتي و عايق صدا
 • داراي يراق و قفل داخلي جهت امنيت كمپر
 • داراي توري ضد حشره و پرده داخلي
 • امكان نصب در بدنه كمپرهايي با ضخامت بين 2/5 تا 4 سانتي متر
 • داراي دو جك نگهدارنده با دو نقطه توقف در زاويه 30 و 60 درجه
 • از سايز 350*500 الي 550*1450 ميلي متر

پنجره کمپر ۵۵۰*۱۱۰۰

21,703,500 تومان
 • داراي عايق حرارتي و رطوبتي و عايق صدا
 • داراي يراق و قفل داخلي جهت امنيت كمپر
 • داراي توري ضد حشره و پرده داخلي
 • امكان نصب در بدنه كمپرهايي با ضخامت بين 2/5 تا 4 سانتي متر
 • داراي دو جك نگهدارنده با دو نقطه توقف در زاويه 30 و 60 درجه
 • از سايز 350*500 الي 550*1450 ميلي متر

پنجره کمپر ۶۰۰*۶۰۰

1,669,500 تومان
 • داراي عايق حرارتي و رطوبتي و عايق صدا
 • داراي يراق و قفل داخلي جهت امنيت كمپر
 • داراي توري ضد حشره و پرده داخلي
 • امكان نصب در بدنه كمپرهايي با ضخامت بين 2/5 تا 4 سانتي متر
 • داراي دو جك نگهدارنده با دو نقطه توقف در زاويه 30 و 60 درجه
 • از سايز 350*500 الي 550*1450 ميلي متر

پنجره کمپر ۷۰۰*۸۰۰

20,988,000 تومان
 • داراي عايق حرارتي و رطوبتي و عايق صدا
 • داراي يراق و قفل داخلي جهت امنيت كمپر
 • داراي توري ضد حشره و پرده داخلي
 • امكان نصب در بدنه كمپرهايي با ضخامت بين 2/5 تا 4 سانتي متر
 • داراي دو جك نگهدارنده با دو نقطه توقف در زاويه 30 و 60 درجه
 • از سايز 350*500 الي 550*1450 ميلي متر

پنجره کمپر ۵۵۰*۱۴۵۰

24,756,300 تومان
 • داراي عايق حرارتي و رطوبتي و عايق صدا
 • داراي يراق و قفل داخلي جهت امنيت كمپر
 • داراي توري ضد حشره و پرده داخلي
 • امكان نصب در بدنه كمپرهايي با ضخامت بين 2/5 تا 4 سانتي متر
 • داراي دو جك نگهدارنده با دو نقطه توقف در زاويه 30 و 60 درجه
 • از سايز 350*500 الي 550*1450 ميلي متر

پنجره کمپر ۳۰۰*۵۰۰

14,357,700 تومان
 • داراي عايق حرارتي و رطوبتي و عايق صدا
 • داراي يراق و قفل داخلي جهت امنيت كمپر
 • داراي توري ضد حشره و پرده داخلي
 • امكان نصب در بدنه كمپرهايي با ضخامت بين 2/5 تا 4 سانتي متر
 • داراي دو جك نگهدارنده با دو نقطه توقف در زاويه 30 و 60 درجه
 • از سايز 350*500 الي 550*1450 ميلي متر